Tổng hợp những mẫu Tượng danh nhân bằng đồng mới nhất tại Showroom Đồ đồng Quang Vượng

Tượng Bác Hồ bằng đồng dáng đứng vẫy tay chào cao 40cm

Tên sản phẩm: Tượng Bác Hồ bằng đồng dáng đứng vẫy tay chào cao 40cm

Kích thước: Cao 40cm

Chất liệu: Đồng vàng

Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng đồng đỏ

Tên bộ sản phẩm: Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng đồng đỏ

Kích thước: Cao 80 cm

Chất liệu: Đồng đỏ

Tượng đồng Trần Hưng Đạo khảm tam khí

Tên bộ sản phẩm: Tượng đồng Trần Hưng Đạo khảm tam khí

Kích thước: Cao 90cm

Chất liệu: Đồng đỏ khảm tam khí

Tượng Bác Hồ ngồi ghế bằng đồng

Tên bộ sản phẩm: Tượng Bác Hồ ngồi ghế bằng đồng

Chất liệu: Đồng vàng

Màu sắc: Vàng

Tượng Bác Hồ bằng đồng đỏ đúc thủ công cao 70cm

Tên bộ sản phẩm: Tượng Bác Hồ bằng đồng đỏ cao 70cm

Kích thước: Cao 70 cm

Chất liệu: Đồng đỏ

Tượng Trần Quốc Tuấn cao 60cm mạ vàng 24k

Tên bộ sản phẩm: Tượng Trần Quốc Tuấn cao 60cm mạ vàng 24k

Kích thước: Cao 60cm

Chất liệu: Đồng đỏ mạ vàng 24k