Tổng hợp những mẫu được Thiếp vàng mới nhất tại Showroom Đồ đồng Quang Vượng

Cuốn thư câu đối cao cấp - thiếp vàng 9999

Chất liệu: Đồng vàng

Kích thước: Cuốn thư 1m76m, cao 88cm; câu đối 1m76, rộng 25cm 

Trọng lượng: Nặng 18kg

Màu sắc: Vàng, nền đỏ.

Tượng đồng Triệu Công Minh dát vàng 9999

Tên bộ sản phẩm: Tượng đồng Triệu Công Minh dát vàng 9999

Kích thước: 40cm

Chất liệu: Đồng đỏ, dát vàng