Tổng hợp các mẫu Vật phong thủy khác bằng đồng mới nhất tại Showroom Đồ đồng Quang Vượng

Đại bàng bằng đồng hun giả cổ

Tên bộ sản phẩm: Đại bàng bằng đồng hun giả cổ

Kích thước: 38cm

Câng nặng: khoảng 450gam

Chất liệu: Đồng vàng  

Màu sắc: Hun giả cổ

Chim hỉ tước bằng đồng xanh màu giả cổ

Tên bộ sản phẩm: Chim hỉ tước bằng đồng xanh màu giả cổ

Kích thước: 20cm

Câng nặng: khoảng 450gam

Chất liệu: Đồng xanh 

Màu sắc: Màu giả cổ