Các mẫu đài thờ bằng đồng được đúc bằng đồng đỏ hoặc đồng vàng, đồng đỏ khảm ngũ sắc

Đài thờ bằng đồng khảm ngũ sắc cao cấp

Tên bộ sản phẩm: Đài thờ bằng đồng khảm ngũ sắc cao cấp

Chất liệu: Đồng đỏ