Đèn thờ bằng đồng | Mẫu đèn thờ mới nhất tại Hà Nội (7 Sản phẩm)

Các mẫu Đèn thờ bằng đồng dưới đây được đúc, gia công chế tác, chạm khảm thủ công với đường nét tinh tế tạo nên một sản phẩm mỹ nghệ có giá trị cao.

Đèn thờ bằng đồng khảm ngũ sắc cao cấp

Tên sản phẩm: Đèn thờ bằng đồng khảm ngũ sắc cao cấp

Kích thước : 55cm

Chất liệu: Đồng vàng

Đèn thờ đồng hình quả dứa

Tên bộ sản phẩm: Đèn thờ đồng hình quả dứa

Kích thước: Cao 30cm

Chất liệu: Đồng vàng

Đèn thờ đồng hun giả cổ

Tên bộ sản phẩm: Đèn thờ đồng hun giả cổ

Kích thước: Cao 30 cm

Chất liệu: đồng vàng

Đèn thờ đồng vàng cát tút

Tên bộ sản phẩm: Đèn thờ đồng vàng cát tút

Kích thước: Cao 35 cm

Chất liệu: Đồng cát tút

Đèn thờ đồng vàng giả cổ

Tên bộ sản phẩm: Đèn thờ đồng vàng giả cổ

Kích thước: Cao 40cm

Chất liệu: Đồng vàng

Đôi đèn thờ rồng phượng bằng đồng

Tên bộ sản phẩm: Đôi đèn thờ rồng phượng bằng đồng

 Kích thước : 45 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Đôi đèn thờ cúng hình lục giác màu hun

Tên sản phẩm: Đôi đèn thờ cúng hình lục giác màu hun

 Kích thước : 40 cm

Chất liệu: Đồng vàng