Quả trống đồng giả cổ, mạ vàng, các loại kích thước dùng để trang trí, làm quà biếu tặng

Trống đồng đông sơn màu cổ điển

Tên bộ sản phẩm: Trống đồng đông sơn màu sắc cổ điển

Kích thước : 30cm, sản phẩm còn có các cỡ 15, 20, 35, 40, 50cm

Chất liệu: Đồng nguyên khối

Màu sắc: Hun màu cổ điển

Quả trống đồng đỏ mộc cao 20cm

Tên bộ sản phẩm: Trống đồng đỏ mộc đúc hoa văn chìm

Kích thước : 20cm

Chất liệu: Đồng nguyên khối

Màu sắc: đồng đỏ mộc

Trống đồng đúc thủ công mạ vàng 24k

Tên bộ sản phẩm: Trống đồng đúc thủ công mạ vàng 24k

Kích thước : 25cm

Chất liệu: Đồng mạ vàng 24k

Màu sắc: Vàng