Ống đựng hương bằng đồng | Uy tín - Chất lượng - Đẹp (6 Sản phẩm)

Ống đựng hương bằng đồng dưới đây được làm từ đồng cát tút, đồng khảm ngũ sắc, đồng vàng hai công nghệ, đồng đỏ khảm ngũ sắc, đồng đỏ cạo màu,...với các mẫu mã và kích thước khác nhau để Quý khách lựa chọn.

Ống đựng hương bằng đồng đỏ khảm tam khí

Tên bộ sản phẩm: Ống đựng hương bằng đồng đỏ khảm tam khí

Kích thước: Cao 22 cm

Chất liệu: đồng đỏ

Ống đựng hương bằng đồng màu vàng mờ

Tên bộ sản phẩm: Ống đựng hương bằng đồng màu vàng mờ

Kích thước: 25cm

Chất liệu: Đồng vàng

Ống hương đồng hun giả cổ

Tên bộ sản phẩm: Ống hương đồng hun giả cổ

Kích thước: Cao 30 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Ống đựng hương đồng màu vàng bóng

Tên bộ sản phẩm: Ống đựng hương đồng màu vàng bóng

Kích thước: 25cm

Chất liệu: Đồng vàng