Tổng hợp những Mặt trống đồng, Tranh mặt trống đồng mới nhất tại Showroom Đồ đồng Quang Vượng

Tranh mặt trống đồng treo tường

Tên bộ sản phẩm: Tranh mặt trống đồng treo tường

Kích thước: 1m1 x 1m1

Chất liệu: Đồng vàng

Mặt trống bằng đồng vàng gò thủ công

Tên bộ sản phẩm: Mặt trống bằng đồng vàng gò thủ công

Kích thước: 80cm

Chất liệu: Đồng vàng