Lọ hoa bằng đồng | Lọ hoa bằng đồng giá rẻ - chất lượng (7 Sản phẩm)

Các mẫu Lọ hoa bằng đồng dưới đây được làm từ đồng đỏ, đồng vàng hun giả cổ, đồng vàng hun đen, đồng đỏ khảm tam khí,...với các mẫu mã và kích thước khác nhau.

Lọ hoa đồng đỏ khảm ngũ sắc cao cấp

Tên bộ sản phẩm: Lọ hoa đồng đỏ khảm ngũ sắc cao cấp

Kích thước : 55 cm

Chất liệu: Đồng đỏ.

Lọ hoa bằng đồng vàng hun giả cổ

Tên bộ sản phẩm: Lọ hoa bằng đồng vàng hun giả cổ

Kích thước: cao 35cm

Chất liệu: Đồng vàng

Lọ hoa đồng vàng hoa văn chìm

Tên bộ sản phẩm: Lọ hoa đồng vàng hoa văn chìm

Kích thước: 25 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Lọ hoa bằng đồng hun đỏ mài công nghệ

Tên bộ sản phẩm: Lọ hoa bằng đồng hun đỏ mài công nghệ

Kích thước: Cao 40 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Lọ hoa đồng ống loe chạm hoa sen

Tên bộ sản phẩm: Lọ hoa đồng ống loe chạm hoa sen

Kích thước : 30 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Lọ hoa đồng vàng mài công nghệ

Tên bộ sản phẩm: Lọ hoa đồng vàng mài công nghệ

Chất liệu: Đồng vàng

Lọ hoa mài công nghệ chạm hoa sen chìm

Tên bộ sản phẩm: Lọ hoa mài công nghệ chạm hoa sen chìm

Kích thước: Cao 25 cm

Chất liệu: Đồng vàng