Tổng hợp các mẫu Quà tặng bằng đồng mới nhất tại Showroom Đồ đồng Quang Vượng

Đồng hồ trống đồng sang trọng đường kính 54cm

1,100,000 ₫

Tên sản phẩm: Đồng hồ trống đồng sang trọng đường kính 54cm

Kích thước: 54 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Mua hàng

Đồng hồ trống đồng bản đồ Việt Nam đường kính 80cm

3,500,000 ₫

Tên bộ sản phẩm: Đồng hồ trống đồng bản đồ Việt Nam đường kính 80cm

Kích thước: 80 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Mua hàng

Đồng hồ mặt trống đồng kim vàng số đỏ kích thước 70cm

2,500,000 ₫

Tên sản phẩm: Đồng hồ mặt trống đồng kim vàng số đỏ kích thước 70cm

Kích thước: 70 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Mua hàng

Đồng hồ mặt trống đồng số la mã chất liệu đồng vàng 70cm

2,500,000 ₫

Tên sản phẩm: Đồng hồ mặt trống đồng số la mã chất liệu đồng vàng 70cm

Kích thước: 70 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Mua hàng

Đồng hồ mặt trống đồng đường kính 42cm

750,000 ₫

Tên sản phẩm: Đồng hồ mặt trống đồng đường kính 42cm

Kích thước: 42 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Mua hàng

Mặt trống đồng ăn mòn hoa văn bản đồ Việt Nam

3,500,000 ₫

Tên sản phẩm: Mặt trống đồng ăn mòn hoa văn bản đồ Việt Nam

Kích thước: 80 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Mua hàng

Đồng hồ mặt trống đồng treo tường hoa văn đẹp số la mã

1,100,000 ₫

Tên sản phẩm: Đồng hồ mặt trống đồng treo tường hoa văn đẹp số la mã

Kích thước: 54 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Mua hàng

Đồng hồ mặt trống đồng treo tường chất liệu đồng vàng

750,000 ₫

Tên bộ sản phẩm: Đồng hồ mặt trống đồng treo tường chất liệu đồng vàng

Kích thước: 42 cm

Chất liệu: Đồng vàng

Mua hàng

Tranh mặt trống đồng treo tường

5,999,000 ₫

Tên bộ sản phẩm: Tranh mặt trống đồng treo tường

Kích thước: 80cm (phủ bì 1m2)

Chất liệu: Đồng vàng

Mua hàng

Vỏ cát tút ăn mòn chạm khắc Tranh tứ quý 100ly

Tên bộ sản phẩm: Vỏ cát tút ăn mòn chạm khắc Tranh tứ quý 100ly

Kích thước: 100 ly

Chất liệu: Đồng cát tút

Chế tác: Chế tác thủ công, tỉnh xảo

Vỏ cát tút chạm khắc hoa văn Tùng - Cúc - Trúc - Mai 100ly

Tên bộ sản phẩm: Vỏ cát tút chạm khắc hoa văn Tùng - Cúc - Trúc - Mai 100ly

Kích thước: 100 ly

Chất liệu: Đồng cát tút

Chế tác: Sản phẩm được chế tác thủ công

 

Vỏ cát tút ăn mòn chạm khắc hoa văn mặt trống đồng 152 ly

Tên bộ sản phẩm: Vỏ cát tút ăn mòn chạm khắc hoa văn mặt trống đồng 152 ly

Kích thước: 152 ly

Chất liệu: Đồng cát tút

Chế tác: Sản phẩm được chế tác thủ công

 

 

 

 

 

 

Chùa một cột bằng đồng vàng mộc

Tên bộ sản phẩm: Chùa một cột bằng đồng vàng mộc

Kích thước: sản phẩm phổ biến với kích thước 20, 30, 40cm

Chất liệu: Đồng liền khối, đồng đỏ mộc

Màu sắc: màu giả cổ

Chùa một cột bằng đồng mạ vàng 24k

Tên bộ sản phẩm: Chùa một cột bằng đồng mạ vàng 24k

Kích thước: Cao 20cm, sản phẩm còn có các kích thước 30, 40cm

Chất liệu: Đồng đúc nguyên khối

Màu sắc: Mạ vàng 24k

Mô hình thuyền buồm mạ vàng 24k

Tên bộ sản phẩm: Mô hình thuyền buồm bằng đồng mạ vàng 24k

Kích thước : 

Chất liệu: Đồng nguyên khối mạ vàng 24k

Màu sắc: vàng

Khuê Văn Các bằng đồng vàng mộc

Tên bộ sản phẩm: Khuê Văn Các bằng đồng vàng mộc

Kích thước : 28 cm

Chất liệu: Đồng nguyên khối

Màu sắc: đồng vàng mộc

Khuê Văn Các bằng đồng cao 28 cm

Kích thước: Cao 28 cm

Chất liệu: Đồng liền khối

Màu sắc: Mạ vàng 24k