Tổng hợp các mẫu Quà tặng bằng đồng mới nhất tại Showroom Đồ đồng Quang Vượng

Vỏ cát tút ăn mòn chạm khắc Tranh tứ quý 100ly

Tên bộ sản phẩm: Vỏ cát tút ăn mòn chạm khắc Tranh tứ quý 100ly

Kích thước: 100 ly

Chất liệu: Đồng cát tút

Chế tác: Chế tác thủ công, tỉnh xảo

Vỏ cát tút chạm khắc hoa văn Tùng - Cúc - Trúc - Mai 100ly

Tên bộ sản phẩm: Vỏ cát tút chạm khắc hoa văn Tùng - Cúc - Trúc - Mai 100ly

Kích thước: 100 ly

Chất liệu: Đồng cát tút

Chế tác: Sản phẩm được chế tác thủ công

 

Vỏ cát tút ăn mòn chạm khắc hoa văn mặt trống đồng 152 ly

Tên bộ sản phẩm: Vỏ cát tút ăn mòn chạm khắc hoa văn mặt trống đồng 152 ly

Kích thước: 152 ly

Chất liệu: Đồng cát tút

Chế tác: Sản phẩm được chế tác thủ công

 

 

 

 

 

 

Chùa một cột bằng đồng vàng mộc

Tên bộ sản phẩm: Chùa một cột bằng đồng vàng mộc

Kích thước: sản phẩm phổ biến với kích thước 20, 30, 40cm

Chất liệu: Đồng liền khối, đồng đỏ mộc

Màu sắc: màu giả cổ

Chùa một cột bằng đồng mạ vàng 24k

Tên bộ sản phẩm: Chùa một cột bằng đồng mạ vàng 24k

Kích thước: Cao 20cm, sản phẩm còn có các kích thước 30, 40cm

Chất liệu: Đồng đúc nguyên khối

Màu sắc: Mạ vàng 24k

Mô hình thuyền buồm mạ vàng 24k

Tên bộ sản phẩm: Mô hình thuyền buồm bằng đồng mạ vàng 24k

Kích thước : 

Chất liệu: Đồng nguyên khối mạ vàng 24k

Màu sắc: vàng

Khuê Văn Các bằng đồng vàng mộc

Tên bộ sản phẩm: Khuê Văn Các bằng đồng vàng mộc

Kích thước : 28 cm

Chất liệu: Đồng nguyên khối

Màu sắc: đồng vàng mộc

Khuê Văn Các bằng đồng cao 28 cm

Kích thước: Cao 28 cm

Chất liệu: Đồng liền khối

Màu sắc: Mạ vàng 24k